Kunst en Cultuurrecht ❖ Overeenkomsten ❖ Intellectueel Eigendomsrecht

❖ opstellen van overeenkomsten, zoals sponsor- en samenwerkingsovereenkomsten, bruikleen- en aankoopovereenkomsten

❖ beoordelen van schenkingsvoorwaarden en algemene (inkoop)voorwaarden

❖ actualiseren van modelovereenkomsten

❖ advies over intellectuele eigendomskwesties

❖ doorvertalen van (Europese) wet- en regelgeving

❖ schrijven van (onderdelen) van een subsidieaanvraag of afstotingsplan.

Dit zijn een paar voorbeelden van zaken die ik u uit handen kan nemen. Ik streef naar laagdrempelig contact en praktisch advies; we kunnen dit als volgt vormgeven:

Externe bedrijfsjurist

We gaan een relatie aan voor langere termijn. Ik ben het vaste aanspreekpunt voor al uw juridische vragen en fungeer als klankbord voor de organisatie. We spreken hiervoor een voordelig totaal tarief af. Ik werk vanuit kantoor aan huis, maar kan op uw verzoek ook een of meerdere dagdelen op locatie aanwezig zijn. 


Tijdelijke inzet

Sommige projecten vragen kortstondige, intensieve bemoeienis van een jurist. Ik kan ook inspringen bij opvang van tijdelijke drukte. We spreken de gewenste inzet, samenwerkingsvorm en een vaste prijs af voor de omlijnde werkzaamheden. 


Kort advies

Voor losse vragen of op zichzelf staande adviezen sta ik u op zo effectief en efficiënt mogelijke wijze bij. Ik ben op afroep beschikbaar voor uw juridische vragen en behoeften; ik houd de door mij bestede tijd bij en factureer deze een keer per maand tegen een redelijk uurtarief.